Volg ons op facebook

Slechtweerlijn

Twijfelt u of de training
doorgaat? Bel dan onze
slechtweerlijn: 010-4701620,
of volg ons op facebook

Algemene Ledenvergadering 2019

Op woensdag 24 april 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van HSV De Brandersstad gehouden. Alle leden zijn van harte welkom. 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kantine HSV De Brandersstad, Park Thurlede, Parkweg 412, Schiedam
 
Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen post
 3. Concept verslag  ALV d.d. 23 mei 2018 – ter vaststelling
 4. Jaarverslag secretaris 2018
 5. Jaarverslagen 2018 ringtraining, gehoorzaamheid, behendigheid en kantinemedewerkers
 6. Jaarverslag penningmeester 2018
 7. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2018
 8. Voorstel verhoging cursus tarieven
 9. Toestemming aan het bestuur tot het doen van bijzondere uitgaven voor 2019
 10. Aftreden/benoeming bestuursleden, Aftredend/herkiesbaar: Hannie Schippers, Ronald Waaijer
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

 
Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie dan kunt u dit schriftelijk (per e-mail) bij het bestuur aangeven tot 1 week voor de vergadering.
 
Verder is het  bestuur  altijd op zoek naar instructeurs en vrijwilligers voor diverse hand- en spandiensten.  Meld u aan!
 
Graag begroeten wij u op 24 april.
 
Het bestuur


Klik hier voor de notulen van de ALV van 2018

Advertenties

Adverteerder #3

Activiteiten

24/04/2019 -
Algemene ledenvergadering
Copyright