FollowUsOnFacebook FollowUsOnYoutube

Geschiedenis

De geschiedenis van HSV de Brandersstad in het kort.

Het is 1988 als een groepje mensen het duidelijk oneens is met de werkwijze van de club waar zij dan trainen met hun honden. Zij vinden dat het anders moet, met beter opgeleide instructeurs en vooral ook hondvriendelijker. Omdat veranderingen blijkbaar niet mogelijk waren hebben zij, in de tweede helft van 1988, zelf een vereniging opgericht. Dit werd Hondensportvereniging de Brandersstad. 

Gelijktijdig met de Brandersstad werd ook de Gebruikshondensportvereniging Schiedam opgericht door mensen uit diezelfde eerder genoemde vereniging en met dezelfde voorzitter als de Brandersstad: Klaas van der Ham. Veel, heel veel werk moest er toen worden verzet om van alles te realiseren. 

De Brandersstad vond een trainingslocatie bij Handbalvereniging UVG in het sportpark Harga te Schiedam. De Brandersstad wilde echter graag een eigen trainingsterrein. De diverse pogingen bij de gemeente om een eigen trainingsterrein te krijgen, liepen echter op niets uit. De vereniging was geen gesprekspartner voor de gemeente. Hondensportverenigingen hadden niets waar een gemeente wat mee kon. Om dit wel te kunnen, moest je een sportvereniging zijn. Dat zou dus de oplossing zijn, de Brandersstad moest een sportvereniging worden aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Er bleek echter een nog veel groter probleem, geen enkele hondensportverenging was ooit aangesloten bij de NCS. Hier lag dus weer een geheel nieuwe taak die beslist niet eenvoudig was.

Na heel veel werk en veel gelobby kreeg Brandersstad, mede door de inzet van een paar bijzonder gemotiveerde mensen, waar onder Klaas van der Ham, een uitnodiging van de NCS om een demonstatie te geven. Deze demonstratie pakte goed uit en was een groot succes. Direct werd er gevraagd om een videopresentatie te maken om deze te kunnen vertonen op het landelijk voorzittersoverleg van de NCS dat gehouden werd in november 1988. Wederom met grote inzet van een aantal enthousiaste mensen werd deze presentatie in elkaar gezet. En wederom tot groot succes wat tot gevolg had dat per 1 december 1989 de Brandersstad en de Gebruikshondensportvereniging Schiedam de eerste twee hondensportverenigingen waren die zich konden aansluiten bij de Nederlandse Culturele Sportbond.

Ruim tien jaar later volgde de Raad van Beheer en daarmee elke vereniging die daarmee te maken had.

In 1997 werd handbalvereniging UVG samengevoegd met een andere handbalvereniging waardoor het terrein overbezet raakte. De Brandersstad kreeg vervolgens de goedkeuring van de Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Schiedam om voorlopig een kantine en een veld van een weg gesaneerde voetbalvereniging in gebruik te nemen. Deze locatie was gelegen op het sportpark Thurlede in het Beatrix park. Even leek het er op dat dit de definitieve eigen locatie zou worden totdat de Brandersstad de beschikking kreeg over het nu echt eigen terrein aan de Sportlaan in het Sportpark Harga, dichtbij de locatie van de Handbalvereniging waar alles is begonnen.

Het was natuurlijk allemaal begonnen om de opvoeding van onze hond en de begeleiding van de baasjes hierbij. De Brandersstad heeft van het begin af aan de kwaliteit van die opvoeding en begeleiding hoog in het vaandel staan. Om dit zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken is meer nodig dan alleen goedwillende amateurs. Hiervoor zijn professionele instructeurs /trices nodig, iets waar de Brandersstad borg voor staat. En zo zijn we weer terug bij het begin van deze geschiedenis want één van de knelpunten bij de eerstgenoemde club, waarin 1988 alles mee is begonnen, was het gebrek aan professionaliteit.

Alle instructeurs/trices bij de Brandersstad hebben twee of meerdere opleidingen gevolgd, of zijn in opleiding, bij de Nederlandse Vereniging van Instructeurs in Hondenopvoeding en Opleiding (O§O). En dit is het uitgangspunt van de vereniging.

Copyright