FollowUsOnFacebook FollowUsOnYoutube

instagram

PRIVACYBELEID VAN HSV DE BRANDERSSTAD


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HSV de Brandersstad verwerkt van haar leden, donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je lid wordt van HSV de Brandersstad, of om een andere reden persoonsgegevens aan HSV de Brandersstad verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: HSV de Brandersstad, Parkweg 412 3121 KK Schiedam, 010-4706280 (alleen bereikbaar tijdens lesuren), KvK 40345796. De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt HSV de Brandersstad en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres.

2.2 HSV de Brandersstad verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HSV de Brandersstad;
c) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HSV de Brandersstad en je te informeren over de ontwikkelingen van HSV de Brandersstad.

3. E-mail berichtgeving (opt-out)

HSV de Brandersstad kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HSV de Brandersstad te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

HSV de Brandersstad verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HSV de Brandersstad passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van uw e-mailadres t.b.v. de verzending van onze nieuwsbrief maakt HSV de Brandersstad gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de ledenadministratie van HSV de Brandersstad kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HSV de Brandersstad zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop HSV de Brandersstad je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Copyright